Tilsagn fra teleselskaber vedrørende indholdstakserede mobiltjenester

Forbrugerombudsmanden har fået tilsagn fra fire teleselskaber om, at der bliver indført en automatisk forbrugskontrol ved brug af indholdstakserede tjenester, så som ringetoner, konkurrencer eller skønhedstips på mobiltelefonen.

Mange forbrugere har oplevet at få en kæmperegning fra teleudbydere efter at have bestilt en indholdstakseret sms. Det var i sin tid teleselskaberne, der åbnede for muligheden for indholdstakserede tjenester. Derfor mener forbrugerombudsmanden, at teleselskaberne nu også har et ansvar for at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt.

Fire teleselskaber, TDC, Telenor, Telia og 3, har over for forbrugerombudsmanden, givet tilsagn om, at der vil blive iværksat en ordning med automatisk forbrugskontrol med blokering for indholdstakserede tjenester, hvis det samlede forbrug af disse tjenester overstiger en nærmere angiven grænse. Selvom telefonen er blevet spæret for brug af indholdstakserede tjenester, skal det stadig være muligt at bruge mobiltelefonen til at ringe fra eller sende almindelige tekstbeskeder. 

Teleselskaberne har blandt andet forpligtet sig til at sende en varslings-sms, når der er brugt indholdstakserede tjenester for 250 kr. på en måned. Teleselskaberne skal spærre for yderligere brug af indholdstakserede tjenester, hvis forbruget overstiger 750 kr. på en dag, 1.500 kr. på en uge eller hvis forbruget overstiger 2.500 kr. på en måned. De angivne beløbsgrænser er fastsat under hensyn til, at det fortsat skal være muligt at bruge mobiltelefonen til sit formål, herunder anvendelsen af indholdstakserede sms’er ved fx køb af togbilletter eller biografbilletter. Man skal derfor som forbruger fortsat have sin sunde fornuft med, når man bestiller indholdstakserede sms’er.

Derudover har de fire teleselskaber givet tilsagn om at behandle klager fra abonnenterne af indholdstakserede tjenester, bortset fra klager over mangler ved tjenesterne. Dette har teleselskaberne ellers hidtil afvist, men de har nu accepteret klageadgangen. Teleselskaberne har endvidere givet tilsagn om at tilbageføre beløb, hvor kunden har udøvet sin lovbestemte fortrydelsesret eller hvor kunden med urette er blevet opkrævet beløb for en tjeneste, for eksempel fordi der ikke er tilstrækkeligt aftalegrundlag.

Forbrugerombudsmand opfordrer i øvrigt forældre, der overlader en mobiltelefon med abonnement og ikke taletidskort til deres barn, til også at indgå en aftale med telefonselskabet om en saldokontrolordning. En saldokontrolordning sikrer, at telefonen spærres, hvis det samlede forbrug af tale, mms, sms, data og indholdstakserede tjenester overstiger et beløb, som forældrene selv fastsætter. Dermed kan forældrene opnå en videre beskyttelse end den, som forbrugskontrolordningen for indholdstakserede mobiltjenester giver.

Læs hele tilsagnet her.


Vedhæftede filer (0):

Relaterede artikler (0):

Eksterne links: (0):